خانواده

رئیس جمهور بر توجه ویژه به خوزستان تاکید دارد

اهواز- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: خوزستان بعد از جنگ به خوبی مورد توجه قرار نگرفت و رئیس جمهور تاکید دارد به صورت ویژه به این استان توجه شود تا مشکلات مردم کاهش یابد.

خانواده بنیان و پایه اصلی جامعه است

وزیر کشور، در آئین معرفی دکتر اختری مدیرکل جدید امور زنان وزارت کشور، خانواده را بنیان و پایه اصلی جامعه خواند و گفت: بانوان نقش اصلی در استحکام خانواده در کشور را دارند.