بهداشت و درمان

مینو محرز از مرکز تحقیقات ایدز رفت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکمی سیدعلی دهقان منشادی را به سمت سرپرست مرکز تحقیقات ایدز منصوب و از خدمات مینو محرز قدردانی کرد.

نسخه نویسی الکترونیک به تکامل تدریجی نیاز دارد

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک به تکامل تدریجی نیاز دارد، گفت: روش‌هایی که به صورت سنتی انجام می‌شد باید فرآیندها اصلاح وسپس الکترونیک شود.

ماجرای کاهش ۲ میلیارد دلار ارز دارو

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، به ارزیابی وضعیت بازار دارویی کشور پرداخت.

اجرای کامل نسخه الکترونیک در برخی استان‌ها/بیمه سلامت پیشگام است

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه روند پیشرفت نسخه الکترونیک در بیمه سلامت به مراتب جلوتر از دیگر سازمان‌های بیمه گر است، از استقرار صد درصدی نسخه الکترونیک در برخی استان‌ها خبر داد.