رفاه و خدمات اجتماعی

وعده رئیس بنیاد شهید برای انتصاب مدیران زن

رئیس بنیاد شهید گفت: تلاش می‌ کنیم تعداد بیشتری از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران را از زنان انتخاب کنیم تا از حوصله و هوش مدیریتی ذاتی آنان استفاده کنیم.