ورزش همگانی

کمپین هیات های استانی ورزش های همگانی

کمپین هیات های استانی به صورت مستقل از هم برای آگاهی بخشی به رقابت می پردازند فعالیت های مجازی عکس روز،پادکست،ویدئو کلیپ های یک دقیقه ای،پوستر و بروشور،اینفوگرافی و مونشگرافی…