شنا و واترپلو

پولهای گاوصندوق نجات غریق کجاست؟  

رئیس فدراسیون در مصاحبه اخیرش مدعی شده با این ذهنیت سکان ریاست را برعهده گرفته که این فدراسیون بدهی ندارد و بعد متوجه شده ۱۷ هزار و ۵۰۰ یورو بدهی به فدراسیون جهانی وجود دارد.