آئین تودیع و معارفه رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان ری با حضور مهرشاد کاظمی معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد

آئین تودیع و معارفه اداره کل ارشاد اسلامی شهرستان ری با حضور  مهرشاد کاظمی معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رضا فغانی نایب رئیس هیأت مدیره و رابط خانه مطبوعات و رسانه های شهرستان ری و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد

 

برچسب ها

گالری تصاویر مشابه