تبریک حضوری سرپرست فرمانداری و معاونش به پزشکان ورامین
عکاس : محمدعلی سیری |

همزمان با اول شهریور زادروز ابوعلی سینا و روز پزشک، حسین کاغذلو سرپرست فرمانداری ورامین به همراه عباسعلی سعیدیان معاون سیاسی انتظامی با حضور در بیمارستان ۱۵ خرداد و شهید مفتح، با اهدا گل این روز را به پزشکان این دو بیمارستان تبریک گفته و با از بیماران عیادت کردند

برچسب ها
گالری تصاویر مشابه