گزارش تصویری پنجاه یکمین بزرگداشت جهان پهلوان تختی
عکاس : محسن نجف پور |

پنچاه ویکمین بزرگداشت چهان پهلوان تختی با حضور  رئیس ملی کمیته المپک رضا صالحی امیری  وزیر ورزش و جوانان و هدیت اله جمالی پور و دیگر مسئولین برگزار شد

برچسب ها

گالری تصاویر مشابه