با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر علیرضا چیذری

    واکنش ها نسبت به انتشار آگهی مجمع عمومی انجمن تولید و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

    چند روز گذشته آگهی مجمع عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی زودتر از موعد مقرر در برخی گروه ها منتشر شد و باعث شد شخصیت های مختلفی در این صنف واکنش هایی نشان دهند.