بایگانی‌های حبیب الله چاغروندی ، مدیر عامل شرکت عمران پردیس، پدافند غیر عامل – ریان : Rian
عملکرد شرکت عمران با پدافند غیر عامل همسویی دارد ۰۹ آبان ۱۳۹۷
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس:

عملکرد شرکت عمران با پدافند غیر عامل همسویی دارد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از همسویی کارکرد شرکت عمران با پدافندغیرعامل در این مجموعه خبر داد.