بایگانی‌های دهیار گلخندان قدیم، سید عباس قوامی، پایش تصویری روستا – ریان : Rian
پروژه پایش تصویری در روستای گلخندان قدیم به بهره برداری رسید ۱۶ مهر ۱۳۹۷
دهیار روستای گلخندان قدیم:

پروژه پایش تصویری در روستای گلخندان قدیم به بهره برداری رسید

دهیار روستای گلخندان قدیم از بهره برداری پروژه پایش تصویری در این روستا در شهرستان پردیس خبر داد.