بایگانی‌های رئیس شورای اسلامی شهر بومهن، سید علی موسوی جوردی ، واحد فرهنگی مستقل – ریان : Rian
وحدت رویه در مدیریت اجرایی امور فرهنگی یک ضرورت است ۱۲ آبان ۱۳۹۷
رئیس شورای اسلامی شهر پردیس:

وحدت رویه در مدیریت اجرایی امور فرهنگی یک ضرورت است

تشکیل و راه اندازی مدیریت واحد فرهنگی در پردیس به منظور انسجام بخشی بیشتر به امور فرهنگی یک ضرورت است