بایگانی‌های رئیس کمیسیون عمران شورای شهر پردیس ، شهاب شکاری ، کمربند جنوبی پردیس – سایت خبری ریان
پروژه کمربندی جنوبی شهر پردیس ۳۵ درصد پیشرفت کرد ۱۲ آبان ۱۳۹۷
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر پردیس خبر داد؛

پروژه کمربندی جنوبی شهر پردیس ۳۵ درصد پیشرفت کرد

شورای اسلامی شهر پردیس به منظور رفع گره های ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور شهری، طرح های مختلفی را در دستور کار خود قرار داد و ;کار پروژه مسیر کمربندی جنوبی شهر پردیس اجرایی شد.