بایگانی‌های شهردار پردیس ، کوروش گلریز ، بوستان دره جوزک – سایت خبری ریان
عملیات اجرایی فاز دوم بوستان دره جوزک آغاز شد ۱۲ آبان ۱۳۹۷
شهردار پردیس خبر داد؛

عملیات اجرایی فاز دوم بوستان دره جوزک آغاز شد

پروژه بوستان دره جوزک شامل ۲۵ هزار مترمربع مراحل احداث خود را از هفته های اخیر آغاز کرد.