بایگانی‌های شورای اسلامی ، شهرداری پردیس، دور باز آموزی قوانین نو سازی ، پردیس – ریان : Rian
دوره بازآموزی «قوانین نوسازی» در شهرداری پردیس برگزار شد ۰۷ آبان ۱۳۹۷

دوره بازآموزی «قوانین نوسازی» در شهرداری پردیس برگزار شد

دوره باز آموزی قوانین نوسازی به همت شورای اسلامی و شهرداری پردیس برگزار شد