بایگانی‌های شورای اسلامی شهر ، رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر، شهاب شکاری،دسترسی سیاسنگ – ریان : Rian
۵۰ درصد مسیر دسترسی باغکمش – سیاهسنگ اجرایی شد ۰۷ آبان ۱۳۹۷

۵۰ درصد مسیر دسترسی باغکمش – سیاهسنگ اجرایی شد

احداث مسیر دسترسی باغکمش – سیاهسنگ است که با پیگیری شورای اسلامی شهر پردیس اجرایی شد