بایگانی‌های فرمانداری ، معاون فرماندار ،صیانت از حقوق شهروندی – سایت خبری ریان
جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان پردیس برگزار شد ۱۰ آبان ۱۳۹۷

جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان پردیس برگزار شد

جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان پردیس به ریاست صادق بنیادی معاون سیاسی انتظامی فرماندار و با حضور روسای ادارات و نهادهای شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.