بایگانی‌های فرمانداری پردیس ، معاون فرماندار ، دولت الکترونیک – ریان : Rian
دسترسی مردم به خدمات دولت الکترونیک در شهرستان ارتقاء یابد ۱۰ آبان ۱۳۹۷
معاون فرماندار پردیس:

دسترسی مردم به خدمات دولت الکترونیک در شهرستان ارتقاء یابد

صادق بنیادی معاون سیاسی انتظامی فرماندار پردیس در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی شهرستان، خواستار ارتقاء دسترسی مردم به خدمات غیر حضوری و بهره مندی از مزایای دولت الکترونیک در شهرستان شد.