بایگانی‌های قلعه نو – ریان : Rian
مدرسه سازی در حوزه بخش ها مدیون همکاری بخشدار و مسئولین و دهیاران است ۱۴ آبان ۱۳۹۷
مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت :

مدرسه سازی در حوزه بخش ها مدیون همکاری بخشدار و مسئولین و دهیاران است

آئین کلنگ زنی احداث مدرسه مشارکتی زرین تاج شهبازی در روستای مقیم آباد بخش قلعه نو با همت خیر محترم حاج حسین سرمه اجرا شد