رسانه و ارتباطات

فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری» منتشر شد

فراخوان نخستین کنفرانس بین المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری» با محورهای اصلی «بنیان های نظری حکمرانی سایبری؛ فلسفه، اخلاق و مبانی شناختی »، «ف…
رسانه و ارتباطات

هیئت مدیره انجمن علمی رسانه ایران معرفی شدند

جلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن علمی رسانه ایران با حضور نماینده تام الاختیار وزارت علوم برگزار شد.
5580385
5583643
3845200
3861175

انتخاب سردبیر

آخرین اخبار

دانشنامه ریان

آخرین سازمان هابیشترnavigate_before

آخرین افرادبیشترnavigate_before

  • ‫1 نوشته
  • ‫1 نوشته

آخرین مکان هابیشترnavigate_before

  • ‫27 نوشته

آخرین رویدادهابیشترnavigate_before