معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای انتشار آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو دستور فوری صادر کرد

داروخانه دارو

به گزارش ریان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای «خیلی فوری» از وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت خواسته است آیین‌نامه حمل و توزیع اینترنتی دارو را منتشر کنند. دو هفته پس از مهلت یک‌هفته‌ای تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی مرتبط با توزیع اینترنتی دارو به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت برای انتشار عمومی آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری وارد عمل شد. این‌بار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به دو وزیر آن‌ها را مکلف کرده است که «به قید فوریت» این آیین‌نامه را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط‌ کسب‌وکار منتشر کنند. […]

به گزارش ریان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای «خیلی فوری» از وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت خواسته است آیین‌نامه حمل و توزیع اینترنتی دارو را منتشر کنند.

دو هفته پس از مهلت یک‌هفته‌ای تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی مرتبط با توزیع اینترنتی دارو به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت برای انتشار عمومی آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری وارد عمل شد.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید