با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

صنعت و معدن

محمد حیدری مدیرعامل شرکت گروه فراب شد

پیرو مصوبه جلسه هیئت مدیره در تاریخ سوم دی ماه 1402، طی حکمی از سوی  «سید مصطفی هاشمی» رئیس هیئت مدیره شرکت گروه فراب،  «محمد حیدری» به‌عنوان مدیرعامل گروه منصوب شد.