با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

احمد مسلمی

    دولتی‌ها علاوه بر رقابت با بخش خصوصی، تولیدنمایی هم می‌کنند/وزارت بهداشت فعلی کمترین توجه را به تشکل‌های تجهیزات پزشکی داشت

    رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران و رئیس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در برنامه کشیک شبکه سلامت با انتقاد از تولید نمایی تصریح کردند: طبق قانون رقابت بخش دولتی و بخش خصوصی ممنوع است اما در صنعت تجهیزات پزشکی این مشکل همچنان وجود دارد. متاسفانه برخی از شرکت‌ها به خاطر قوانین فعلی، فقط ظاهر کالایی را تغییر می‌دهند و اسم این کار هم تولید گذاشته‌اند که این کار باعث سلب اعتماد مردم و پزشکان می‌شود.

    ارز ترجیحی؛ابر چالش حوزه تجهیزات پزشکی

    اهمیت حمایت از تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی، نابرابری در ارز تخصیصی به تولید و واردات تجهیزات پزشکی، تعدد سازمان‌های دخیل در این حوزه، کیفیت بالای تجهیزات پزشکی ایرانی و … از جمله مباحثی بود که در نشست انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور مطرح شد.