با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

بهرام عین اللهی

    هر ماما یک سفیر جوانی جمعیت

    وزیر بهداشت، در پیامی از تلاش‌های جامعه مامایی در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت قدردانی کرد.‌