با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

تجهیزات پزشکی

    ثمرات عضویت ایران در شانگهای خودش را نشان داد

    کمپانی بزرگ Mindray برای تولید دو نمونه از آخرین مدل‌های دستگاه‌های سونوگرافی تولیدی این شرکت تجهیزات پزشکی با شرکت آرایه زیستی پیشرفته همکاری می‌کند. پس از عضویت ایران در شانگهای اغلب مردم منتظر نشان‌ها و برکات این پیمان مهم برای دور زدن تحریم‌ها بودند و اکنون اولین خبرها از حضور کمپانی بزرگ Mindray  برای تولید […]