با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

حسینعلی شهریاری

    مقصران اصلی کمبود دارو در کشور

    رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می دادند وزارت بهداشت می توانست در این راستا بهتر عمل کند.