با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر احمد وثوق

    تعرفه‌های خدماتی درمانی کشور با واقعیت فاصله دارد

    آمارهای بروز و شیوع ناباروری در دنیا و ایران، سهم «رویان» در جوان‌سازی جمعیت و اقداماتش در حفظ توان باروری زوج‌ها، درمان و احیای دوباره بارداری در زنان و مردان و همچنین آمادگی جهاد دانشگاهی برای پذیرش مدیریت درمان ناباروری در کشور؛ با معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان در آستانه هفته ملی جمعیت است.