با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر بهرام عین‌الهی

    احداث 2700خانه‌ی بهداشت تا پایان سال جاری

    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن بیان اینکه در دولت سیزدهم تاکنون ۱۶هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی اضافه شده، گفت: در نظر داریم ۱۵ هزار تخت دیگر تا پایان سال جاری به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی اضافه کنیم.