با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر بهرام عین اللهی

    تولید ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان

    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بالغ بر ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید می‌شود.در کشور ما تا قبل از سال ۱۴۰۰ تنها ۷۰۰ شرکت دانش بنیان پزشکی داشتیم که در ۲ سال و ۹ گذشته این میزان به یک هزار و ۴۰۰ مورد افزایش یافته است.