با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر سپهری

    نشست صمیمی هیات مدیره انجمن تامین با اصحاب رسانه برگزار شد

    رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی گفت: فاصله بین مرگ و زندگی در حوزه تجهیزات پزشکی، هیچ است یعنی حتی به اندازه یک تار مو هم نیست. بنابراین اگر کمبودی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی رخ دهد به معنای مرگ بیماران است.