با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر سیدحیدر محمدی

    میزان تولید داخل انسولین قلمی در حد تامین بازار داخلی نیست

    معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از تامین انسولین قلمی برند ظرف چند هفته آتی خبر داد.در حال حاضر میزان تولید داخل انسولین قلمی هنوز در حد تامین بازار داخلی نیست از این رو به همین دلیل بخشی از انسولین‌های قلمی مورد نیاز بیماران از مسیر واردات تامین می‌شود.