با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر سید حیدر محمدی

    مطالبات شرکت‌های حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی تامین نقدینگی است

    دکتر سید حیدر محمدی در افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه نقدینگی یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی است گفت: باهمت سازمان برنامه بودجه مقرر شد اعتبارات مناسبی به تامین اجتماعی داده شود تا بتواند بدهی خود را به مراکز درمانی پرداخت کند.