با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

دکتر فرشته میرزازاده

    مساعدت رییس مجلس برای بودجه ۱۸۰ همتی دارو

    معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: بنابر بر قول مساعدت رئیس مجلس، مقرر شده است تا بر اساس نوع ارزی که داده می‌شود بودجه سازمان غذا و دارو تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شود.