با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

سیدحیدر محمدی

    افزایش 28 درصدی ارز در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

    رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه تجهیزات پزشکی، هیچ افزایش پرداختی از جیب مردم اتفاق نخواهد افتاد.سال گذشته وضعیت بهتری را در خصوص تخصیص ارز داشته ایم.