با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

سیدرضا مظهری

    ابلاغ آیین نامه طرح حمل دارو در بستر سکوی اینترنتی

    سرانجام آیین نامه توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی، ابلاغ شد و برای پلتفرم‌ها، وظایفی گنجانده شده است.البته نکته قابل توجه این است این آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.