با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

عبدالرضا یعقوب زاده

    واکنش ها نسبت به انتشار آگهی مجمع عمومی انجمن تولید و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

    چند روز گذشته آگهی مجمع عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی زودتر از موعد مقرر در برخی گروه ها منتشر شد و باعث شد شخصیت های مختلفی در این صنف واکنش هایی نشان دهند.

    ارز ترجیحی؛ابر چالش حوزه تجهیزات پزشکی

    اهمیت حمایت از تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی، نابرابری در ارز تخصیصی به تولید و واردات تجهیزات پزشکی، تعدد سازمان‌های دخیل در این حوزه، کیفیت بالای تجهیزات پزشکی ایرانی و … از جمله مباحثی بود که در نشست انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور مطرح شد.