با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

محمدجواد خرازی فرد

    افزایش ظرفیت دندانپزشکان، بهبود شاخص‌های دهان و دندان را در پی ندارد

    نشست شورای رصد کلان سلامت، با موضوع بررسی چالش‌ها و راهبردهای حوزه دندانپزشکی، برگزار شد و عنوان گردید که افزایش ظرفیت آموزش دندانپزشکی، منجر به بهبود شاخص‌های دهان و دندان نمی شود.