با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

محمدرضا کمپانی

    ارز ترجیحی؛ابر چالش حوزه تجهیزات پزشکی

    اهمیت حمایت از تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی، نابرابری در ارز تخصیصی به تولید و واردات تجهیزات پزشکی، تعدد سازمان‌های دخیل در این حوزه، کیفیت بالای تجهیزات پزشکی ایرانی و … از جمله مباحثی بود که در نشست انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور مطرح شد.