با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

محمد مخبر

    پیگیری فوری گزارش‌ها در خصوص مشکلات محلول دیالیز

    به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد برخی مشکلات و عوارض پس از مصرف محلول دیالیز یکی از شرکت‌های داروسازی، سرپرست ریاست جمهوری به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد ماموریت داد تا با فوریت نسبت به بررسی جوانب مختلف این موضوع و ارائه گزارشی در این زمینه اقدام کند.