با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

مهندس عبدالرضا یعقوب زاده طاری

    دولتی‌ها علاوه بر رقابت با بخش خصوصی، تولیدنمایی هم می‌کنند/وزارت بهداشت فعلی کمترین توجه را به تشکل‌های تجهیزات پزشکی داشت

    رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران و رئیس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در برنامه کشیک شبکه سلامت با انتقاد از تولید نمایی تصریح کردند: طبق قانون رقابت بخش دولتی و بخش خصوصی ممنوع است اما در صنعت تجهیزات پزشکی این مشکل همچنان وجود دارد. متاسفانه برخی از شرکت‌ها به خاطر قوانین فعلی، فقط ظاهر کالایی را تغییر می‌دهند و اسم این کار هم تولید گذاشته‌اند که این کار باعث سلب اعتماد مردم و پزشکان می‌شود.