بورس

از رشد ارز نیما تا رشد شاخص بورس

افزایش نرخ نیمایی به هر بهانه‌ای موجب می‌شود که درآمد فروش شرکت‌ها با ضریب بیشتری افزایش پیدا کند و به دنبال آن سودآوری شرکت‌های به خصوص کامودیتی محورها و صادراتی‌ها افزایش یابد.

فرصت‌های اقتصادی ایران از حضور در سازمان “شانگهای”

بـر اسـاس آمـار گمـرک ایـران، تجـارت غیـر نفتـی ایـران با کشـورهای عضـو سـازمان “شانگهای” در سـال ۱۳۹۹ از ۲۳ میلیـارد دلار گذشـت که در صـورت رفـع تحریـم‌هـا و احیـای بازارهـای صادراتـی نفـت، حجم تجـارت (نفتی و غیر نفتی) می‌تواند به سـرعت به بیـش از ۸۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

وضعیت شرکت‌های بورسی مؤید رشد بازار است

شرایط اقتصادی و وضعیت شرکت‌ها همگی مؤید رشد بازار هستند اما موضوعاتی همچون مشخص نبودن رییس بانک مرکزی و برنامه‌های وی، اخبار منتشر شده از تغییرات نرخ بهره و کوتاه‌مدت شدن افق سرمایه‌گذاری سهامداران از جمله مواردی است که بر رفتار سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تاثیر مستقیم داشته و به وضعیت بازار در شرایط کنونی انجامیده است.

سامانه جدید معاملاتی آماده کار شد

سامانه جدید معاملات بومی کمک می‌کند همگام با گسترش و توسعه بازار، سیستم‌های معاملاتی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

اختلال فنی در کانال‌های ارتباطی؛ دلیل اخلال به‌روزرسانی اطلاعات

تاخیر در ارسال اطلاعات معاملاتی روز چهارشنبه به کارگزاری‌ها و ایجاد مشکل در مشاهده به موقع اطلاعات از سوی تعدادی از سهامداران در روز شنبه به دلیل مشکل فنی در کانال ارتباطی میان سیستم‌ها بوده است.

پذیرش به شرط شفافیت مالی و تحلیل پذیری

شرکت‌های خواهان پذیرش در بورس و فرابورس شفاف سازی را سرلوحه کارهای خود قرار داده، فرار مالیاتی نداشته و ساختار مالی و ساختار کسب و کار خود را اصلاح کنند.

ماندگاری؛ شرط اول موفقیت در بورس

بازار سرمایه نیاز به روانشناسی و گفتار درمانی ندارد بلکه نیازمند اقداماتی است که با تسهیل نقد شوندگی و ایجاد اعتماد به ساز و کار بازار سرمایه، مانع خلق تصمیم‌های ناصحیح شد، بدون شک توسعه اقتصادی مستلزم انباشت سرمایه است.

ورود به زوایای پنهان قانون بازارسرمایه؛ ایجاد شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید

با اجرایی شدن دستورالعمل اعطای مجوز سپرده‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار به یکی از زوایای پنهان قانون بازارسرمایه که ایجاد شرکت‌های بورسی و سپرده‌گذاری خصوصی است، وارد می‌شود. با ایجاد شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید رقابت بین نهادهای خدمت‌دهنده بخش مالی کشور افزایش می‌یابد که در نهایت باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند از خدمات بهتری بهره‌مند شوند.