با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

بیماری های قلبی و عروقی

بیماری‌های قلبی علت ۴۰ درصد مرگ و میر در کشور

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، با بیان اینکه ۴۰ درصد مرگ ‌و میر در کشور به دلیل بیماری ‌های قلبی و عروقی است، بر مشارکت مردم در طرح پویش ملی سلامت تاکید کرد.