با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

جلال جلال شکوهی،دکتر علی رضا چیذری،رادیولوژیست‌،سی تی اسکن

طغیان سرطان در نسل جدید با اشعه یونیزه/جلال شکوهی:نظام سلامت ایران با کشورهای دارای نظام ارجاع قابل مقایسه نیست

تصاویر دقیق سی تی اسکن با استفاده از اشعه یونیزه سبب شده است، بسیاری از بیماران برای اطمینان بیشتر از سلامت خود تقاضای زیادی برای انجام این نوع از تصویربرداری داشته باشند. بطور متوسط یک ​​فرد در آمریکا، دوز مؤثر در حدود 3 mSv از مواد طبیعی رادیواکتیو مانند رادون و تابش از فضای بیرون […]