رسانه

شماره صدوسی‌ وششم «مدیریت ارتباطات» منتشر شد

شماره جدید ماهنامه مدیریت ارتباطات، با بررسی پرونده ویژه «ِاسلَکتیویسم» که مبارزه زیر پتو ترجمه شده به روزگاری پرداخته که کاربران فضای مجازی را ابزاری برای رساندن صدای اعتراض خود ‌می‌دانند.

شماره صدوسی‌ششم «مدیریت ارتباطات» منتشر شد

شماره جدید ماهنامه مدیریت ارتباطات، با بررسی پرونده ویژه «ِاسلَکتیویسم» که مبارزه زیر پتو ترجمه شده به روزگاری پرداخته که کاربران فضای مجازی را ابزاری برای رساندن صدای اعتراض خود ‌می‌دانند.

تعظیم شعائر ضرورت عقلی و عقلایی دارد/ اکنون با امواج ضلال مواجهیم

آیت الله علیدوست گفت: روزگاری بود که با کتب ضلال مواجه بودیم اما اکنون با امواج ضلال مواجهیم. همانطور که امواج ضلال داریم، امواج هدایت هم داریم. در این بین، صدایی که بلندتر باشد پیروز است.

موسیقیدانی که با حسرت زیارت کربلا درگذشت

دومین چاپ «اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری در مطبوعات دوران قاجار تا عصر حاضر و آرشیو اسناد ملی» توسط نشر ماهور منتشر شد. در این کتاب اشاره شده که قمر آرزوی زیارت کربلا را با خود به گور برد.

ارتباطات زمان بحران، از تئوری تا عمل

موضوع اصلی این است که بحران چیست، چه مسائلی قابلیت تبدیل شدن به بحران را دارند و چطور باید به بحران‌های سازمانی نگریست و استراتژی‌ها و فعالیت‌های بعدی را در نظر گرفت.