با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

سازمان

تصاویر یه روز کاری اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خیابان خارک واقع شده است این اداره در سال های اخیر در حمایت از تولید و بومی سازی تجهیزات نقش بسزایی ایفا نموده است این گزارش تصویری از یک روز فعالیت این اداره کل است.