با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

پویش ملی سلامت

ماجرای سومین «پویش ملی سلامت» چیست

وزیر بهداشت پیشنهاد داده که سومین پویش ملی سلامت، برای جمعیت زیر ۱۸ سال کشور اجرایی شود تا از شرایط سلامت این افراد نیز اطلاعاتی به دست بیاید.