علیرضا چیذری: نمایشگاه “ایران مد” براساس لجبازی شکل گرفته است

مدیر اجرایی انجمن مرآت در گفت و گو با خبرنگار ریان گفت: برای حضور در این نمایشگاه از بزرگترین تشکل تعدادی صنف تجهیزات پزشکی دعوت نشده است و ما هم برنامه ریزی برای حضور در نمایشگاه “ایران مد” نداریم. من از سازمان توسعه تجارت هم برای دعوت از شرکت های خارجی در این نمایشگاه، سوال کرده ام و آنها بین المللی بودن این نمایشگاه را نپذیرفتند از این رو به نظر می رسد این نمایشگاه به دلیل لجبازی های شخصی برخی افراد راه اندازی شده است. ویدیو این گفت و گو را ببینید.      

مدیر اجرایی انجمن مرآت در گفت و گو با خبرنگار ریان گفت: برای حضور در این نمایشگاه از بزرگترین تشکل تعدادی صنف تجهیزات پزشکی دعوت نشده است و ما هم برنامه ریزی برای حضور در نمایشگاه “ایران مد” نداریم. من از سازمان توسعه تجارت هم برای دعوت از شرکت های خارجی در این نمایشگاه، سوال کرده ام و آنها بین المللی بودن این نمایشگاه را نپذیرفتند از این رو به نظر می رسد این نمایشگاه به دلیل لجبازی های شخصی برخی افراد راه اندازی شده است.

ویدیو این گفت و گو را ببینید.

 

 

 

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید