رییس کل جدید سازمان نظام پرستاری انتخاب شد

رییس کل جدید سازمان نظام پرستاری، در اولین جلسه شورای‌عالی نظام پرستاری دوره ششم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جلسه ششمین دوره شورای‌عالی نظام پرستاری، محمدتقی جهانپور با رأی اکثریت اعضای شورا به عنوان رئیس کل سازمان نظام پرستاری در دوره ششم برگزیده شد.

همچنین، در این جلسه وحید زمان‌زاده با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی نظام پرستاری در دوره ششم، به عنوان رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری برگزیده شد.

در ادامه این جلسه، قاسم ابوطالبی با رأی اکثریت اعضای ششمین دوره شورای‌عالی نظام پرستاری به عنوان نایب رئیس اول شورا در دوره ششم برگزیده شد.

همچنین، یوسف رحیمی با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی نظام پرستاری، به عنوان نایب رئیس دوم این شورا در دوره ششم انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، مجید احمدی با رأی اکثریت اعضای شورا به عنوان دبیر شورای‌عالی نظام پرستاری در دوره ششم برگزیده شد.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید