با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

ادریس مازندرانی

    ایران هلث میراث ناملموس تجهیزات پزشکی

    25 روز تا شروع نمایشگاه ایران هلث باقی مانده است و قیمت های فروش زمین در این نمایشگاه به تازگی اعلام شده  است .  شنیده ها نشان میدهد افزایش قیمت های نمایشگاهی باعث شده بسیاری از شرکت های تجهیزات پزشکی از حضور در این نمایشگاه کناره گیری کرده اند که باعث شده نگرانی هایی را برای ماندگاری نمایشگاه به همراه داشته است.